НОРМАТИВНО РЕГУЛИСАЊЕ КВАЛИТЕТА – ДОМАЋИ РАД

Поене остварене на домаћем раду можете преузети на следећем линку.