Odabrani timovi za prezentovanje projektnog rada

Prezentacija se pravi u PowerPoint – u i treba da traje do 15 min.

Odabrani timovi će prezentovati u terminu vežbi 27.12.2018. sledećim redom:

Tim 1: Milena Tokić i Jelena Radonjić

Tim 2: Natalija Pešić i Marija Trivan

Tim 3: Milica Joksimović i Uroš Matijašević

Tim 4: Jadranka Milenković i Maja Sotonica

Tim 5: Popović Tijana i Popović Nevena

Tim 6: Dijana Kaličanin i Milan Kuzmanović