Стандардизација 1_Бодови за студију случаја

Остварене бодове можете погледати овде.