Материјал за припрему писменог дела испита – „Одабрана поглавља из Менаџмента квалитета 1″

Драги наши студенти, нову скрипту за припрему писменог дела испита, можете скинути на линку: Skripta-Odabrana-poglavlja-MK-1