Rok za predaju projektnog rada iz Osnova kvaliteta – Februarski ispitni rok 2019

Rok za predaju projektnog rada iz Osnova kvaliteta za februarski ispitni rok je 18.02.2019. godine do 16h u papirnoj formi (kabinet 301a) i elektronskoj formi predmetnom asistentu na mail: