Предаја пројектних радова

Радови се предају у папирној форми у Лабораторији за контролу квалитета и електронски на maja.glogovac@fon.bg.ac.rs.

Рок: Понедељак 06.05.2019. до 15:30.