Предаја пројектних радова

Радови се предају у папирној форми у кабинету 301б и електронски на maja.glogovac@fon.bg.ac.rs.

Рок: Петак 24.05.2019. до 15:00.

Изглед прве стране са садржајем рада је у прилогу.


Preuzmi