AKREDITACIJA I SERTIFIKACIJA – TERMIN ISPITA U PREDROKU

Pismeni ispit iz predmeta Akreditacija i sertifikacija u predroku će se održati u sredu, 15. maja 2019. godine, sa početkom u 10 časova, u sali C002.