Пројектни задатак

У наставку се налазе смернице за израду пројектног рада као и презентација са вежби.

Основе квалитета_Пројектни - Презентација са вежби

Пројектни рад се ради у групама од по четири члана. Пројектни рад се предаје 12.06.2019. до 16h у папирној форми (кабинет 301а) и електронској форми предметном асистенту код којег слушате вежбе:

  1. Алекса Секуловић aleksa.sekulovic.fon@gmail.com
  2. Ана Ракић ana.rakic@fon.bg.ac.rs
  3. Јелена Русо jelena.ruso@fon.bg.ac.rs

ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ ЖЕЛЕ ДА ПРЕЗЕНТУЈУ РАД

Прва четири тима по групи која пошаљу пријаву  и готов рад у прилогу до 24.05.2019. до 16h , биће одабрани за презентовање рада последње недеље у семестру у термину вежби своје групе. У суботу 25.05.2019. ће изаћи обавештење на сајту студијске групе који тимови су одабрани за презентовање рада. Пријаве за презентовање рада (са готовим пројектним радом у прилогу) се шаљу на маил aleksa.sekulovic.fon@gmail.com уз податке o члановима тима (име, презиме, индекс и групи којој припадају).