Projektni zadatak

U nastavku se nalaze smernice za izradu projektnog rada kao i prezentacija sa vežbi.

Osnove kvaliteta_Projektni - Prezentacija sa vežbi

Projektni rad se radi u grupama od po četiri člana. Projektni rad se predaje 12.06.2019. do 16h u papirnoj formi (kabinet 301a) i elektronskoj formi predmetnom asistentu kod kojeg slušate vežbe:

  1. Aleksa Sekulović aleksa.sekulovic.fon@gmail.com
  2. Ana Rakić ana.rakic@fon.bg.ac.rs
  3. Jelena Ruso jelena.ruso@fon.bg.ac.rs

ZA STUDENTE KOJI ŽELE DA PREZENTUJU RAD

Prva četiri tima po grupi koja pošalju prijavu  i gotov rad u prilogu do 24.05.2019. do 16h , biće odabrani za prezentovanje rada poslednje nedelje u semestru u terminu vežbi svoje grupe. U subotu 25.05.2019. će izaći obaveštenje na sajtu studijske grupe koji timovi su odabrani za prezentovanje rada. Prijave za prezentovanje rada (sa gotovim projektnim radom u prilogu) se šalju na mail aleksa.sekulovic.fon@gmail.com uz podatke o članovima tima (ime, prezime, indeks i grupi kojoj pripadaju).