Raspored prezentovanja projektnog zadatka

U nastavku se nalazi raspored prezentovanja projektnog zadatka iz Osnova kvaliteta. Mole se studenti da na odbranu donesu jedan odštampan primerak rada.

Raspored prezentovanja