Управљање квалитетом_предаја другог дела пројектног рада

Термин предаје другог дела пројектног рада је у четвртак, 06.06.2019., од 10h до 12h, у кабинету 301б. Други део рада (са насловном страном рада) предаје се у штампаној форми. Рад у целини (први и други део) предаје се до четвртка, 06.06.2019. до 20h,  у електронској форми, слањем на mail адресу horvat@fon.bg.ac.rs.