Одабрана поглавља из менаџмента квалитета 2 – Предаја пројектних радова

Рок за предају пројектних радова: четвртак 20.06.2019. до 15:00.

Радови се предају у папирној форми у Метролошкој лабораторији (А003).