Рок за предају пројектног рада из Система менаџмента квалитета

Рок за предају пројектног рада у електронској форми из Система менаџмента квалитета за јунски испитни рок је субота 29.06.2019. дo 16h на jelena.ruso@fon.bg.ac.rs