Raspored polaganja ispita iz Osnova kvaliteta_Julski rok

Raspored polaganja ispita iz Osnova kvaliteta, četvrtak 05.07.2019. u 12h.

- od Andrić do Manojlov, sala B103

- od Marjanović do Škiljević, sala B009