Резултати писменог испита из Система менаџмента квалитета – Јул

Резултати писменог испита СМК

Увид у радове ће се одржати сутра, петак, 05.07.2019. у 13:30h у 301а.