Kontrola kvaliteta i Ocena kvaliteta poslovnog sistema – Raspored polaganja pismenog ispita – Septembar

Kontrola kvaliteta – sala 201

Ocena kvaliteta poslovnog sistema – sala c201