Ocena kvaliteta poslovnog sistema – Termin usmenog ispita – Septembar 2019

Usmeni ispit i upis ocena iz Ocene kvaliteta poslovnog sistema održaće se u ponedeljak 09.09.2019. u 11:00 u kabinetu 319.