Rok za predaju projektnog rada iz Sistema menadžmenta kvaliteta – Septembar 2019

Rok za predaju projektnog rada u elektronskoj formi iz Sistema menadžmenta kvaliteta za septembarski ispitni rok je  sreda 11.09.2019. do 13h na jelena.ruso@fon.bg.ac.rs

Odbrana radova će se održati u sali 210 u 9h. Na odbranu projektnog rada potrebno je poneti dva odštampana primerka.