Рок за предају пројектног рада из Система менаџмента квалитета – Октобарски рок 2019

Рок за предају пројектног рада у електронској форми из Система менаџмента квалитета за октобарски испитни рок је петак 20.09.2019. дo 13h на jelena.ruso@fon.bg.ac.rs

На одбрану пројектног рада потребно је понети два одштампана примерка.