AKREDITACIJA I SERTIFIKACIJA – TERMIN ISPITA U OKTOBARSKOM ISPITNOM ROKU

Pismeni ispit iz predmeta “Akreditacija i sertifikacija“ u oktobarskom ispitnom roku će se održati u sredu, 18. septembra, sa početkom u 14 časova, u sali C301.