Начин полагања испита

Радионице (вежбе и задаци) на часу: 20% Радионице се раде у тимовима у оквиру практикума, на часу. Задаци се израђују и односу на изабрани пример организационог система.  

Решавање студије случаја: 5% Студија случаја се израђује током 7 дана у форми домаћег задатка и презентује се у за то предвиђеном термину предавања/вежби, у тимовима од највише три члана. 

Писмени испит: 40% укупне оцене Писмени испит подразумева израду задатака. Може се положити са освојених најмање 51 поен. Положен писмени испит важи у текућој школској години.

Пројектни рад (израда и одбрана): 35% Пројектни рад се израђује у тиму од највише три члана. Садржај пројектног рада чине задаци од 1 до 10 из Практикума, у слободној форми

Рок за предају пројектних радова*:

23.12.2020. до краја дана на e-mail maja.glogovac@fon.bg.ac.rs.

Термин за одбрану пројектних радова*:

Понедељак 04.01.2021. у термину наставе.

* Радови се могу предати и у испитним роковима, најкасније два радна дана пре термина усменог испита до 12:00 на исту e-mail адресу.

Предајом рада у сваком наредном року, почевши од јануарског, могуће је остварити највише 80 бодова.

Радови се у том случају бране у термину усменог испита.