Информације у вези са пријавама за праксе студената Менаџмента квалитета и стандардизације током 2019/2020.

- ЗА НАШЕ СТУДЕНТЕ IV ГОДИНЕ

* YUQS d.o.o. – на мејл: office@yuqs.org до петка 8.11.2019. потребно је доставити CV и мотивационо писмо

* Bureau Veritas - на мејл: office@bureauveritas.rs до среде 20.11.2019. потребно је доставити CV

* Institut za unapređenje poslovanja d.o.o. - на мејл: office@ibi.org.rs потребно је доставити CV и мотивационо писмо

 

- ЗА НАШЕ СТУДЕНТЕ III ГОДИНЕ

* ФОН – Центар за Mенаџмент квалитета и стандардизацију, Лабораторија за Контролу квалитета – (заједничко пријављивање) на мејл: kvalitet@fon.bg.ac.rs до уторка 5. новембра 2019. потребно је доставити CV, а опционо и мотивационо писмо, као и линк према LinkedIn профилу (уколико постоји)

* Smart Plus Research - на мејл: jovan.komazec@smart-plus.rs до петка 15.11.2019. потребно је доставити CV

 

- ЗА НАШЕ СТУДЕНТЕ II ГОДИНЕ

* Kaizen Institut Srbija - на мејл: rs@kaizen.com до петка 15.11.2019. 

* MediGroup (Miloš Klinika) – на мејл: jovana.stojkovic@milosklinika.com до петка 15.11.2019. уз мотивационо писмо (до 200 карактера)