Informacije u vezi sa prijavama za prakse studenata Menadžmenta kvaliteta i standardizacije tokom 2019/2020.

- ZA NAŠE STUDENTE IV GODINE

* YUQS d.o.o. – na mejl: office@yuqs.org do petka 8.11.2019. potrebno je dostaviti CV i motivaciono pismo

* Bureau Veritas - na mejl: office@bureauveritas.rs do srede 20.11.2019. potrebno je dostaviti CV

* Institut za unapređenje poslovanja d.o.o. - na mejl: office@ibi.org.rs potrebno je dostaviti CV i motivaciono pismo

 

- ZA NAŠE STUDENTE III GODINE

* FON – Centar za Menadžment kvaliteta i standardizaciju, Laboratorija za Kontrolu kvaliteta – (zajedničko prijavljivanje) na mejl: kvalitet@fon.bg.ac.rs do utorka 5. novembra 2019. potrebno je dostaviti CV, a opciono i motivaciono pismo, kao i link prema LinkedIn profilu (ukoliko postoji)

* Smart Plus Research - na mejl: jovan.komazec@smart-plus.rs do petka 15.11.2019. potrebno je dostaviti CV

 

- ZA NAŠE STUDENTE II GODINE

* Kaizen Institut Srbija - na mejl: rs@kaizen.com do petka 15.11.2019. 

* MediGroup (Miloš Klinika) – na mejl: jovana.stojkovic@milosklinika.com do petka 15.11.2019. uz motivaciono pismo (do 200 karaktera)