DOMAĆI RAD IZ PREDMETA “NORMATIVNO REGULISANJE KVALITETA“ – SPISAK STUDENATA PO TIMOVIMA

Spisak studenata po timovima i raspodela direktiva za izradu domaćeg rada, zajedno sa informacijama o načinu pripreme i strukturi prezentacije odabrane direktive nalaze se u prilogu.

Studenti koji se još uvek nisu prijavili za izradu domaćeg rada (prezentaciju odabrane direktive) mogu to učiniti najkasnije do petka, 08. novembra, putem mejla biljana.tosic@fon.bg.ac.rs. U suprotnom, smatraće se da student ne želi da radi domaći rad.

SPISAK STUDENATA PO TIMOVIMA I RASPODELA DIREKTIVA 2019