Материјал за нову радионицу на предмету „Одабранa поглавља из менаџмента квалитета“

Материјале за четврти workshop на овом предмету можете преузети на линку: VEZBE 4