Materijal za novu radionicu na predmetu „Odabrana poglavlja iz menadžmenta kvaliteta“

Materijale za četvrti workshop na ovom predmetu možete preuzeti na linku: VEZBE 4