SEMINARSKI RAD IZ PREDMETA “NORMATIVNO REGULISANJE KVALITETA“ – OBAVEŠTENJE

Studenti koji još uvek nisu prijavili temu za seminarski rad iz predmeta “Normativno regulisanje kvaliteta“, to mogu da učine, najkasnije do petka, 15. novembra, slanjem:

(1) odabranog proizvoda i

(2) direktiva koje se potencijalno odnose na odabrani proizvod -

na mejl tosic.biljana@fon.bg.ac.rs.

U suprotnom, smatraće se da student ne želi da radi seminarski rad.

Seminarski rad se predaje u papirnoj formi (na dan odbrane) i elektronskoj formi na mejl tosic.biljana@fon.bg.ac.rs (najkasnije dan pred odbranu) i brani se u terminima vežbi 11.12. i 18.12. (jedini slobodan termin za naknadne prijave je 18. decembar).

Predaja seminarskog rada nakon ovih termina, umanjuje ukupno ostvarene bodove, tako da se nakon ovih termina može ostvariti najviše 60 poena.

Minimalan broj poena za priznavanje seminarskog rada je 60.