NORMATIVNO REGULISANJE KVALITETA – DOMAĆI RAD

Poene ostvarene na domaćem radu možete preuzeti na sledećem linku.