НОРМАТИВНО РЕГУЛИСАЊЕ КВАЛИТЕТА – СЕМИНАРСКИ РАД

Списак студената по тимовима и договорени термини за одбрану семинарског рада из предмета “Нормативно регулисање квалитета“ се налазе у прилогу.

Семинарски рад се предаје у папирној форми (на дан одбране) и електронској форми на мејл tosic.biljana@fon.bg.ac.rs (најкасније дан пред одбрану) и брани се у терминима вежби 11.12. и 18.12.

Предаја и одбрана семинарског рада након ових термина, умањује укупно остварене бодове, тако да се након ових термина може остварити највише 60 поена.

Минималан број поена за признавање семинарског рада је 60.