NORMATIVNO REGULISANJE KVALITETA – SEMINARSKI RAD

Spisak studenata po timovima i dogovoreni termini za odbranu seminarskog rada iz predmeta “Normativno regulisanje kvaliteta“ se nalaze u prilogu.

Seminarski rad se predaje u papirnoj formi (na dan odbrane) i elektronskoj formi na mejl tosic.biljana@fon.bg.ac.rs (najkasnije dan pred odbranu) i brani se u terminima vežbi 11.12. i 18.12.

Predaja i odbrana seminarskog rada nakon ovih termina, umanjuje ukupno ostvarene bodove, tako da se nakon ovih termina može ostvariti najviše 60 poena.

Minimalan broj poena za priznavanje seminarskog rada je 60.