Raspored polaganja II kolokvijuma iz Sistema menadžmenta zdravlja i bezbednosti na radu

Raspored polaganja II kolokvijuma, u akademskoj 2019/2020. možete pogledati na linku: Raspored_polaganja_II_kol