Rezultati II kolokvijuma iz Sistema menadžmenta zdravlja i bezbednosti na radu

Rezultate možete preuzeti u prilogu

Rezultati II kolokvijuma

Uvid u radove će se održati u petak 20.12.2019. u 13h u 301a kod Jelene Ruso.