Стандардизација 1_предиспитни бодови

Остварене предиспитне бодове можете погледати овде.