Standardizacija 1_predispitni bodovi

Ostvarene predispitne bodove možete pogledati ovde.