Предаја пројектног рада из Система менаџмента здравља и безбедности на раду_Јануарски рок 2020

Рок за предају пројектног рада из Система менаџмента здравља и безбедности на раду за јануарски рок је уторак 21.01.2020. до 12h на mail jelena.ruso@fon.bg.ac.rs и у папирној форми у 301а.

На саму одбрану доносите још један примерак рада за професора.