Predaja projektnog rada iz Sistema menadžmenta zdravlja i bezbednosti na radu_Januarski rok 2020

Rok za predaju projektnog rada iz Sistema menadžmenta zdravlja i bezbednosti na radu za januarski rok je utorak 21.01.2020. do 12h na mail jelena.ruso@fon.bg.ac.rs i u papirnoj formi u 301a.

Na samu odbranu donosite još jedan primerak rada za profesora.