Резултати писменог дела испита из Одабраних поглавља из менаџмента квалитета 1, јануар 2020

Резултате испита можете преузети овде: Rezultati pismeng dela ispita OPMK1 januar 2020 (1).