Sistema menadžmenta zdravlja i bezbednosti na radu – Predaja projektnog rada – Februarski rok 2020

Rok za predaju projektnog rada iz Sistema menadžmenta zdravlja i bezbednosti na radu za februarski rok je sreda 05.02.2020. u 14h na mail jelena.ruso@fon.bg.ac.rs i u papirnoj formi u 301a.

Na samu odbranu donosite još jedan primerak rada za profesora.