AKREDITACIJA I SERTIFIKACIJA

Pozivaju se studenti koji su prijavili, za slušanje, u letnjem semestru, predmet “Akreditacija i sertifikacija“ da dođu na uvodni sastanak koji će biti održan u sredu, 19. februara, od 16 časova, u kabinetu A003.

Predmetni nastavnici