Припрема распореда лабораторијских вежби 2020

Упитник за припрему распореда лабораторијских вежби је на линку:

https://docs.google.com/forms/d/1VmI3KvAPIyfHEqhgk-YCAwHirZ2nybjGgDbsqc-WeUI/edit

Потребно је да сви студенти који ће у текућем семестру слушати лабораторијске вежбе попуне упитник до 10.03.2020.

На основу упитника биће припремљен и објављен распоред слушања лабораторијских вежби.