Предаја и одбрана пројектних радова за шк. год. 2019/2020

Пројектни радови се предају електронски на maja.glogovac@fon.bg.ac.rs.

Рок за предају пројектних радова је: 04.05.2020. до 9.00h.

Рокови за одбрану пројектних радова су:
- за јунски и јулски рок је 05.05.2020. у термину вежби од 8.00
- за септембарски и октобарски рок је 24.08.2020. у 9.00h у кабинету 301b

Пројектни радови се могу предати и бранити након ових термина, за максималних 60 поена. Предат и одбрањен пројектни рад је предуслов за излазак на усмени испит.