Prijava za kolokvijum iz Osnova kvaliteta

Drage koleginice i kolege,

Zbog specifičnih uslova vezanih za epidemiju, neophodno je da se prijavite za polaganje kolokvijuma koji će se održati u prvoj kolokvijumskoj nedelji. Rok za prijavu je utorak 19.05. do 23:59.

Molimo studente da se ne prijavljuju ako nisu sigurni da će pristupiti polaganju, jer nam je broj onih koji će izaći na kolokvijum jako bitan kako bi mogli da ispoštujemo sve predviđene mere prevencije.

Svako ko se ne prijavi za polaganje kolokvijuma neće moći izaći na isti.

Hvala na razumevanju

NAPOMENA: Formular je potrebno popuniti ćiriličnim pismom.

https://forms.gle/orNbnRQm3gfmPzYA9