Prijava za prvi kolokvijum za predmete Metrologija sa osnovama tehnike i Planiranje kvaliteta

Dragi studenti,

Zbog specifičnih uslova vezanih za epidemiološku situaciju u zemlji i preporuka za prevenciju širenja virusa potrebno je da se prijavite za izlazak na predstojeće kolokvijume. Rok za prijavu je utorak 19.05. do 23:59.

Prijava je dostupna na Teams platformi.

Kolokvijume će moći da polažu isključivo studenti koji se do ovog roka prijave za polaganje. Molimo vas da se prijavite isključivo ako ste sigurni da ćete pristupiti polaganju jer se na osnovu broja prijavljenih pravi raspored polaganja kolokvijuma u skladu sa preporukama za prevenciju širenja virusa.

Hvala na razumevanju.