Planiranje kvalitata_prijava za polaganje drugog kolokvijuma

Poštovani studenti,

Zbog specifičnih uslova vezanih za trenutnu epidemiološku situaciju, neophodno je da se prijavite za polaganje drugog kolokvijuma, kako bi se mogao kreirati adekvatan raspored kolokvijuma.

Prijava je dostupna na linku: https://forms.gle/New72Zbf97nY2aiCA

Rok za prijavu je utorak 02.06.2020. do 23:59.

Prijava je uslov za polaganje kolokvijuma. Molimo vas da se ne prijavljujete ukoliko niste sigurni da ćete pristupiti polaganju, s obzirom da se u zavisnosti od broja prijavljenih studenata organizuju potrebne mere prevencije.