Metrologija sa osnovama tehnike_obaveštenje za polaganje ispita u junskom ispitnom roku

Poštovani studenti,

Zbog preporuka koje se odnose na prevenciju širenja virusa, prilikom organizovanja polaganja ispita, usmeni ispit iz predmeta Metrologija sa osnovama tehnike polaže se u junskom ispitnom roku pismeno u terminu usmenog ispita, 28.06.2020, u 11:00. Test koji ćete polagati sadržaće esejska pitanja, zadatke i zatvorena pitanja. Gradivo koje dolazi na usmenom ispitu pripremate iz pitanja za usmeni ispit i dodatno zadatke iz merne nesigurnosti.

Termin pismenog ispita, 15.06.2020. u 9:00, je termin za polaganje kolokvijuma za studente koji ih nisu polagali ili nisu zadovoljni ostvarenim poenima na istim.