Рок за предају пројектног рада из СМК-а

Крајњи рок за предају пројектног рада из СМК-а за јунски испитни рок је 29.06.2020. до 16h. Рад се шаље преко Teams-а предметном асистенту Јелени Русо. Када шаљете рад, документ назовите као Назив компаније.