Рок за предају пројектног рада за јунски испитни рок

Крајњи рок за предају пројектног рада из Основа квалитета за јунски испитни рок је 19.06.2020. до 18h. Рад се шаље преко Teams-а предметном асистенту код којег сте слушали вежбе на Факултету (Ана Ракић или Јелена Русо). Када шаљете рад, документ назовите као Назив компаније_Назив производа (нпр. Штарк_Чоко бананица).