Метрологија са основама технике_предиспитни бодови

Остварене предиспитне бодове можете погледати овде.