Metrologija sa osnovama tehnike_predispitni bodovi

Ostvarene predispitne bodove možete pogledati ovde.